Durant les vacances d´estiu els nens/es podran gaudir d´activitats poliesportives ( futbol, bàsquet, volei,...) ademés de natació, anglès, pàdel, tallers,.. i amb servei de menjador i permanència  adicional.