Activitat aquàtica que té per objectiu proporcionar el primer contacte del nadó amb el mitjà aquàtic en companyia del pare o de la mare.