Alumnes que no estan adaptats ni familiaritzats amb el medi aquàtic. L’objectiu és adaptar-se al nou medi, a l’entorn, als companys/es, al material, al personal tècnic, etc