Alumnes autònoms dins l’aigua, sense ajut del material auxiliar. L’objectiu és reforçar l’autonomia i la resistència en el medi aquàtic