Alumnes familiaritzats amb el medi, fan petits desplaçaments amb dificultat i amb ajut del material auxiliar.