Posem a la  disposició dels nostres abonats un servei personalitzat d’entrenament per aconseguir els seus objectius més ràpida i eficaçment. Existeix la possibilitat d´entrenaments per parelles o grupals.